Kaip lengva būti arčiau gamtos...
Krepšelis 0

Prekių grąžinimas

1. Prekės, pirktos elektroninėje parduotuvėje egamtosproduktai.lt keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (LR ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 redakcija) patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ (Valstybės žinios, 2012-03-22, Nr. 34-1637) bei „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 (Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4-959 redakcija) bei kitais teisės aktais.

2. Pirkėjas negali grąžinti prekių, kai sutartis sudaryta dėl: 
- maisto produktų, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo vartoti terminas;
- kitų kasdieniam vartojimui skirtų prekių; 
- garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas; 
- laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;
- dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.

3. Kokybiškos prekės, išvardintos „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ 17 punkte, atgal nepriimamos, nekeičiamos į kitas prekes ir už jas pinigai negrąžinami.

4. Prekės, kurios buvo pagamintos ar paruoštos asmeniškai Pirkėjui pagal jo prašymą, poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas ar išmatavimus bei receptūrą, atgal nepriimamos, nekeičiamos į kitas prekes ir už jas pinigai negrąžinami.

5. Pardavėjui suteikus paslaugą Pirkėjui, jos atšaukti negalima. Pinigai už jau suteiktą paslaugą negrąžinami.

6. Jokie kiti šiose Taisyklėse neaptarti ir įstatymų nenumatyti pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo būdai yra negalimi ir nesvarstytini.

7. Prekės keičiamos ar grąžinamos vaistažolių parduotuvėje „Gamtos produktai“, M. Daukšos g. 30, Kaunas, darbo dienomis nuo 11.00 iki 17.00 valandos. Prekes grąžinimui ar pakeitimui į aukščiau nurodytą vietą pristato Pirkėjas iš anksto susitaręs ir savo lėšomis, kurios Pirkėjui nekompensuojamos, išskyrus atvejus, kai grąžinamos ar keičiamos parduotos netinkamos kokybės prekės.

8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir pan.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius, jei tokie buvo kartu su įsigyta preke.

9. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga, naudota arba su matomomis naudojimo žymėmis (net ir nežymiomis) arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima tokių prekių, jų nekeičia į kitas prekes ir negrąžina už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

10. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai pervedami į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas užsakymas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

11. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir kitais būdais nekompensuojamas.

12. Nutraukus pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjo iniciatyva iki Pardavėjas išsiunčia užsakytas prekes Pirkėjui, o taip pat Pirkėjui grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, iš Pirkėjui grąžinamos sumos Pardavėjas išskaičiuoja banko įstaigos mokesčius: išskaičiuoja banko įstaigos mokestį už Pirkėjo pervestų pinigų įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą bei banko įstaigos mokestį už Pardavėjo bankinį pavedimą Pirkėjui.