Kaip lengva būti arčiau gamtos...
Krepšelis 0

Prekių grąžinimas

1. Prekės, pirktos elektroninėje parduotuvėje egamtosproduktai.lt, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) ir 6.228(11) straipsniais, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu bei Mažmeninės prekybos taisyklėmis.  

2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per keturiolika dienų atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties ir grąžinti iš Pardavėjo pirktas prekes.

3. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymą pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Laisvos formos atsisakymo pareiškimas siunčiamas elektroniniu paštu arba raštu; raštu teikiamas pareiškimas Pardavėją turi pasiekti per 14 dienų sutarties atsisakymo terminą. Nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna užsakytą prekę. Vėliau gauti pareiškimai nebus svarstomi.

4. Kartu su atsisakymo pareiškimu Pirkėjas Pardavėjui pateikia prekės pirkimo-pardavimo dokumentą arba jo aiškiai įskaitomą kopiją. Be prekės pirkimo-pardavimo dokumento arba jo aiškiai įskaitomos kopijos prekės grąžinimui nepriimamos bei nevykdomi jokie kiti prašyme nurodyti Pirkėjo reikalavimai.

5. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymą ir prekės pirkimo-pardavimo dokumentą arba jo aiškiai įskaitomą kopiją, praneša Pirkėjui, kad gavo minėtus dokumentus. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui. Jei Pirkėjas nepateiks šiame punkte minėtų dokumentų, bet pristatys grąžinamą prekę arba ją išsiųs Pardavėjui, grąžinimo procedūra nebus atliekama – grąžinimui pateiktos prekės nebus priimtos, o atsiųstos prekės bus išsiųstos atgal Pirkėjui.

6. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:

1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį;

2) sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

3) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

4) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

5) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

6) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

7) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo.

7. Po keturiolikos dienų nuo nuotoliniu būdu sudarytos sutarties sudarymo dienos grąžinti iš Pardavėjo pirktas tinkamos kokybės prekes, nurodytas Mažmeninės prekybos taisyklių 15, 16 ir 17 punktuose, negalima.

8. Prekės grąžinamos vaistažolių parduotuvėje „Gamtos produktai“, M. Daukšos g. 30, Kaunas, darbo dienomis nuo 11.00 iki 17.00 valandos arba išsiunčiamos Pardavėjo adresu. Prekes grąžinimui Pirkėjas siunčia ar į aukščiau nurodytą vietą pristato savo lėšomis, kurios Pirkėjui nekompensuojamos, išskyrus atvejus, kai grąžinamos ar keičiamos parduotos netinkamos kokybės prekės.

9. Grąžinamos prekės, kurioms galioja teisė jas grąžinti per keturiolika dienų, privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir pan.) ir negali būti naudotos bei su aiškiai matomomis naudojimo žymėmis. Prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos, pateikiant prekių įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius, jei tokie buvo kartu su įsigytomis prekėmis, o taip pat kartu su nemokamomis dovanomis, suvenyrais, prekių pavyzdžiais, jei tokie buvo.

10. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos, yra sugadintos, netvarkingos, naudotos arba su matomomis naudojimo žymėmis (net ir nežymiomis) arba nėra tinkamai supakuotos, Pardavėjas nepriima tokių prekių, jų nekeičia į kitas prekes ir negrąžina už prekę bei jų pristatymą Pirkėjo sumokėtų pinigų.

11. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo dienos grąžinami Pirkėjui tokiu pat būdu, kokį naudojo Pirkėjas. 

12. Jokie kiti šiose Taisyklėse neaptarti ir įstatymų nenumatyti pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo būdai yra negalimi ir nesvarstytini.